viết tay trong kỷ nguyên số

Kỷ nguyên kỹ thuật số, hiếm người còn dùng bút mực. Ngay cả máy tính để bàn còn bị điện thoại thông minh và máy tính bảng thay thế. Đi họp, ít ai còn giở sổ bút, toàn là ghi âm và gõ lách cách trên laptop.

Nhưng viết tay không vì thế mà tuyệt diệt. Với những người cần sáng tạo, bàn phím không thay thế được cây bút cuốn sổ. Khi viết tay, não được kích hoạt nhiều hơn, người viết chuyên chú hơn, dễ nảy ra những ý tưởng hay hơn.

Tôi ủng hộ kỹ thuật số; và khá thích viết bằng Apple Pencil lên iPad Pro. Nhưng ra phố, tôi vẫn thường đem theo sổ và bút. Để ghi lại vài ý nghĩ chợt hiện, để động não cho một nhạc khúc, để viết dàn ý một bài báo. Chẳng hạn thế. Có khi chỉ là những nét vẽ vu vơ…

Viết tay luôn chậm hơn gõ máy. Nhưng chúng ta cẩn trọng hơn (bút sa gà chết), không gõ ẩu post đại như lúc dùng các phương tiện số.