viết ngắn đầu ngày

Tôi định mua một lọ mực Montblanc màu xanh xám, gần như đen. Mấy hôm nay tôi vẫn viết trong sổ nhiều hơn gõ máy, có nhiều thứ đã ghi không chép lại trên máy nữa. Để nguyên thế ở sổ, thì lâu lâu lật lại những trang viết cũ thấy bồi hồi hơn chăng? Không biết, nhưng quả thật viết tay là một cái thú không gì so sánh.

Định rằng sau khi dùng hết mấy cuốn refill cho sổ Traveler’s thì tôi sẽ bóc quyển sổ mới. Còn rất nhiều sổ dự trữ ở nhà. Dùng sổ thích quá chứ, bạn có thấy thế không?

Bút tôi cũng nhiều quá rồi, không sắm thêm nữa đâu. Có chăng là mực và sổ thôi.

Hôm qua tôi giở lại cuốn sổ hồi cuối 2009 đầu 2010 (kết thúc vào dịp Tết), đó là một cuốn National Geographic bìa màu cát mua ở nhà sách Xuân Thu. Tôi xem những gì mình đã viết hồi xưa về Hemingway, về thú sưu tập, về sách, có những ghi chú làm chính mình ngạc nhiên.