viết chậm lại

Nếu bạn suy nghĩ nhanh, viết tay không kịp dòng suy nghĩ của bạn. Vậy thì hãy dùng giấy nháp, vở nháp để có thể ghi xuống giấy theo tốc độ nghĩ, nhưng sau đó cần chép lại trong sổ trong một tâm thế yên ả hơn.

Viết tay luôn ẩn chứa một cái gì như là thần diệu: bạn sẽ suy nghĩ khác đi, tươi mới hơn khi bạn viết tay. Chỉ có điều không nhanh bằng gõ máy.

Bạn cũng cần học cách trình bày trang sổ cho đẹp mắt. Không nhất thiết phải viết kín giấy. Hãy để trống những khoảng, những dòng. Hãy viết thế nào để khi đọc lại, xem lại, bạn thấy trang sổ mình vừa viết là đẹp, là thơ mộng.

Tinh thần viết tay không bao giờ tàn lụi, dẫu cho phương tiện số có tân tiến hơn bây giờ cả ngàn lần đi nữa. Sổ tay, bút vẫn cứ sống một đời sống thầm lặng, trường cửu, đầy thi tính.

Tôi không vứt bỏ những cuốn sổ của mình bao giờ. Khi rảnh, tôi lấy ra xem lại, để biết mười năm trước mình suy nghĩ ra sao, tuồng chữ mình thế nào, tâm lý mình có ổn không vào dạo ấy…

Bạn hãy học cách chơi với màu mực. Màu chủ đạo là đen, nhưng bạn có thể mua nhiều màu mực khác nhau, từ tươi sáng đến trầm tối. Vì chép lại, bạn sẽ có thì giờ thay đổi mực ở các dòng các đoạn. Tôi vẫn hay chọn tông màu chính là xanh đen (blue black) nhưng ngoài ra tôi còn dùng tím, xanh lá, đỏ rượu chát, nâu sáng, turquoise.

Thường thì khi viết nhạc, tôi viết làm ba lần. Lần nháp trên giấy nháp rời để đỡ phí sổ; lần chép lại trong sổ; và lần số hóa trên máy tính. Bạn thử làm vậy đi, sẽ rất thích.