vẫn thứ sáu

Tôi ngồi viết linh tinh:

Thanh toán nợ áo cơm
Để về yên giấc
Như rét cần dứt cơn
Để còn bình phục.

Hồi trưa tình cờ mua cuốn On Chesil Beach của Ian McEwan, đọc thích ghê. Cuốn trước đây tôi từng đọc là Atonement. On Chesil dễ đọc hơn, và ngắn hơn. Tôi ngồi hai tiếng đã đọc xong. Giống như hôm nọ đọc truyện ngắn Le Clézio cũng thanh toán cả tập trong buổi tối.

Tôi ngồi viết linh tinh. Hôm qua thức viết một đoạn nhạc không lời cho một hiệu nước hoa của bạn. Hôm nay tôi đọc và nghỉ ngơi. Mắt cũng cần nghỉ nữa này, mà không đọc chịu không nổi.

Mấy nay lo cơm áo quá, cũng chưa đâu vào đâu, còn nợ áo cơm thì còn nhọc. Các dự án cá nhân không sinh lợi đành chờ sau vậy.