tuần cuối năm

Mỗi việc đi mổ mắt thôi mà suy đi tính lại. Trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, tôi đi bốn bác sĩ, làm bốn xét nghiệm, nhận được bốn chỉ định mổ phacoemulsification, nhưng rồi sau cùng vẫn trì hoãn việc mổ. Lý do hợp lý là có chút vấn đề về tim mạch, lý do kém hợp lý hơn là vì tôi ngán bất cứ thứ gì chọc vào mắt. Da thịt trên người, răng lợi, xương khớp, tôi không ngán ngại, nhưng mắt thì đặc biệt tránh. Thế nên cần thử các chỉ định khác: thuốc, liệu pháp luyện tập, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc mắt. Để coi có hồi phục không. Biện pháp sau cùng, chẳng đặng đừng, mới mổ.

Nói chuyện sức khỏe/bệnh tật những ngày cuối năm, quả là đáng chán phải không?

Phấn đấu: năm mới khỏe mạnh, vui vẻ, làm việc hiệu quả. Không để bệnh tật hành hạ nữa.

Xét ra năm 2016 tôi làm việc hơi quá tải. Có lẽ vì tham công tiếc việc mà thể trạng cứ trồi sụt không ổn.

Còn một tuần nữa thôi. Vui vẻ trẻ trung nào!