từ những dòng trên iphone

Sáng hôm qua giải quyết được chuyện vui là nhờ Vietcombank thu hộ số tiền ASCAP trả bằng check, nghe nói phải hai tháng tiền mới vào tài khoản nhưng đó là chuyện sau, cứ để kệ nó khi nào đến thì đến.

Bực cái Apple Pencil chai pin, đổi cái thứ hai rồi vẫn không dùng được. Tối qua tôi phải đổi đến cái thứ ba.

Sáng nay tôi dậy sớm, đêm có mưa ngủ ngon bù lại hai hôm trước thao thức.

Tôi định chuyển qua dùng iCloud Drive san ra cho Google Drive nhẹ gánh. Google không hoàn toàn thân thiện trong môi trường Apple, dùng nhiều khi hoảng loạn. Nhưng cũng cần cân nhắc chút, iCloud Drive dùng thì thích nhưng sharing phức tạp, làm sai một thao tác là phải làm lại từ đầu (Share > Add People > Gõ tên người trong sổ địa chỉ > Copy link > Gửi message đến người đó.)

Cái nào cũng rầy rà nhỉ. Thời bình minh của điện toán đám mây nên mây còn nhiều tạp chất. Như iCloud Drive, muốn delete folder hay file thì phải delete TRƯỚC KHI upload lên iCloud, chứ upload rồi xóa thì file rác còn nằm hoài trong Bin vì máy tưởng ta xóa file hệ thống (!), cần lưu ý điểm này.

Chiều qua tôi nghỉ ngơi. Không làm gì nhiều. Cắt tóc tiệm ngay trước nhà, nhanh gọn tiện lợi.