tích cực

Chẳng thể giải thích được lý do lạ lùng, mỗi khi gặp thầy yoga của tôi dù vội hay thư thả, tôi vẫn nhận được một năng lượng mạnh, hiểu như một cảm hứng sống và sự dễ chịu không giống bất kỳ trường hợp nào khác. Ta có nhiều lúc dễ chịu: khi ăn ngon, khi vào một không gian đẹp, khi mua sắm được món gì đúng ý, khi gặp người thú vị. Nhưng cảm giác này lại khác hẳn. Nó mạnh, nó đập thẳng vào thân tâm, không qua những hình thức trung gian như ban phúc, xúc chạm, nói năng. Gặp mặt là thấy ngay.

Các yogi thượng thừa đều có khả năng ấy, họ đem lại an nhiên và chữa lành bệnh tật cho mọi người họ gặp. Nếu trong đời ta, có phúc phận gặp được họ, quả nhiên là điều lành không chi sánh bằng.

Nhưng không phải bất kỳ huấn luyện viên yoga nào cũng có khả năng ấy, phải là người tu luyện sâu. Yoga trainers chỉ dừng ở mức có bằng đi dạy. Các học trò yoga của tôi đều được tham dự nhiều lớp yoga trên khắp thế giới, họ nói rằng họ vẫn muốn học tôi dù không đều đặn, vì mỗi khi gặp, tôi đều cho họ ít nhiều năng lượng tích cực.

Khả năng đem về an lạc cho người khác là vốn quý vô vàn và ta phải biết ơn đời cho ta khả năng ấy.