thư ngỏ từ quốc bảo

(Về vấn đề bản quyền YouTube)
Thân gửi các đơn vị, công ty đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác bản ghi âm trên YouTube,
Để tránh những tranh chấp phiền hà trong tương lai (thật ra chúng ta đều không chắc được tương lai sẽ diễn tiến thế nào), tôi viết thư này để mọi người đều rõ. Tôi có kênh YouTube riêng tại youtube.com/c/quocbaoofficial, mà tôi sử dụng thuần túy như một nơi trình bày các công việc mình đã và đang làm trong lãnh vực âm nhạc, như một nguồn tư liệu tham khảo dành cho người mến mộ hoặc đơn thuần quan tâm tham khảo để cộng tác. Vì mục đích ấy, tôi không đặt monetisation ở kênh mình, hoàn toàn phi thương mại. Và tôi cũng chỉ sử dụng âm thanh của những bài hát mà tôi là tác giả—ngay cả những bản ghi âm do tôi sản xuất hoặc hòa âm nhưng không phải là tác giả ca khúc, tôi cũng không đưa vào kênh.
Quý vị và các bạn nếu đã thấu hiểu chi tiết này, hẳn sẽ dễ dàng loại trừ tôi khỏi danh sách claiming qua lại với YouTube: quý vị chỉ cần rà soát lại cơ sở dữ liệu với từ khóa “Quốc Bảo”. Được như thế, tôi rất biết ơn.
15/3/2018
Nhạc sĩ Quốc Bảo