tâm

nghệ thuật như mặt biển lặng, nơi trăng sao núi đồi có thể soi mình và nương náu

nghệ thuật ôm vào lòng nó vạn sự lành, che chở vạn vật, bằng tịch lặng thanh khiết bằng bao dung tha thiết bằng trong ngần vô lượng

tâm ta, khi đủ tĩnh và mềm mại, ấy là nghệ thuật tuyệt đỉnh

tâm ta, khi đủ độ lượng tha thứ và chở che chẳng phân biệt, ấy là nghệ thuật thượng thừa

không gì trên thế gian cả sáng và bao la như nghệ thuật

như tâm.

(2016)