sáng như gương em (ca từ)

Trong phim Mộng Phù Hoa (2018).

Sáng như gương em khôn giấu tái tê Sáng như hoa lê sau đêm sang mùa

Sáng như ngọc ngà mà đố mua được Sáng như khuôn trăng ở sau mây buồn

Sáng như ngày hội giữa chừng bỏ hết Sáng như đèn thờ phòng trống gió lùa

Sáng như tình em mà cam tâm tắt Sáng như hồn nhạc sênh phách chứa chan

Sáng như rượu kề vào khoé miệng son Sáng như lời thề ngày ấy quên mau

Ngược sông ta lên đến uyên nguyên ta tìm núi dắt em về

Ngược cơn yêu theo ta nhé hỡi bông hoa buồn bã.

Thành đô đâu dung chứa em đâu

Thôi nàng nhé hãy đi cùng

Cùng ta trôi theo sông mát vớt trăng lên cài tóc

Sáng như gương em khôn giấu tái tê…