pumtek

pumtek

Hai hạt nâu có vân trắng là Pumtek, gỗ hóa thạch tìm thấy ở tỉnh Chin phía Tây Bắc Miến Điện. Khi được kết thành tràng hạt (mala beads), Pumtek với tuổi đời hơn ngàn năm tượng trưng cho Tứ diệu đế (bốn Sự thật cao cả) trong Phật giáo. Trên đường thiên lý, các thương nhân Á châu theo Phật giáo nhận ra và đoàn kết với nhau nhờ trông thấy đá Pumtek trên người nhóm lữ khách xa lạ. Pumtek nguyên nghĩa là “sấm sét bị chôn vùi” trong ngôn ngữ tỉnh Chin và những vùng phụ cận. Vân và màu Pumtek giúp tạo ra những hạt đeo độc nhất vô nhị.

Các hạt nâu nhạt là cọ biển (sea palm hay Postelsia palmaeformis) hóa thạch (trên hai trăm năm), khi mài làm hạt đeo thường gọi đơn giản là palm beads hay hải bách hợp (hoa lily biển). Biểu trưng cho sức khỏe, sự trường thọ, sự quân bình tình yêu và sức mạnh tâm linh, phát triển đồng đều trí huệ và phương tiện thiện xảo—hai thuộc tính âm-dương theo quan niệm Kim cương thừa.

* Ảnh và chuỗi mala: Lanfrance