những dự án đan nhau

Xem nào, về âm nhạc, tôi vừa xong album Phạm Hoài Nam, giờ tiến hành song song hai đĩa June Nguyen – JUNE (Debut album) và ĐỊA ĐÀNG III (Ánh Sáng Địa Đàng) (Audiophile edition). Sẽ có dịp tôi nói chi tiết hơn về những đĩa nhạc này.

Về sách, tôi dịch một lúc ba cuốn, với hai phụ tá. Tôi viết một lúc hai cuốn về âm nhạc Việt. Tất cả đều đã ký hợp đồng. Không có chuyện bỏ ngang hay làm dối.

Về ảnh, tôi chuyên tâm vào ảnh phim đen trắng tự tráng bằng các công thức không chính thống, chẳng đua đòi với digital nữa vì không còn hứng thú, trừ phi test máy cho bạn bè hoặc làm review cho tạp chí điện tử.

Về mạng xã hội, tôi tranh thủ xây dựng kênh YouTube riêng, chắc là túc tắc làm chầm chậm thôi, khó mà lấy đâu ra thì giờ nhàn rỗi. Còn phải dành thời gian cho đọc sách và thiền.

Năm 2017 có còn mấy tháng nữa đâu. Vèo bay như lá.

Và phải giữ sức khỏe, phải không được đau ốm như năm ngoái.