nhật ký thứ sáu

Có được giấc ngủ ngon ngang bằng với tái sinh một kiếp khác. Giấc ngủ với tôi, phải dài và sâu. Bao nhiêu năm nay chịu đựng thuốc ngủ và những trận mất ngủ thường xuyên, giờ tôi mới ngủ được một cách (tương đối) tự nhiên nhờ uống saffron và liệu pháp mùi hương.

Chuyện buồn cười nhất là lúc định thu overdub cho Quang Dũng thì trục trặc hoài từ hồi tháng Tư đến giờ. Nếu không phải vì nhạc công kẹt lịch thì cũng là phòng thu gỡ máy hay một lý do gì đó khác nữa. Thôi không sao, để đấy.

Lâu rồi tụi tôi mới có một bữa ăn chiều cùng nhau.

Hôm nay tôi sẽ viết nhạc mới (bản nhạc về nước hoa và mùi hương cho Iris). Giờ tôi châm tẩu thuốc của bác Thái Tuấn.