nhàn nhã

Những ngày nhàn nhã luôn trôi qua chậm, hay là có vẻ thế. Hôm qua một cuộc họp dài lúc cơn mưa đổ như trút, tôi thấy buổi chiều mau hết. Thoáng cái đã hết ngày. Sáng nay tôi dậy sớm (3:30) và ra phố cũng sớm, trước 6:00. Ngồi quán cóc biên tập lại Facebook của những năm cũ (2007 đến 2014) và thấy một giờ trôi nhanh, đến khi anh Long Thành nhắn SMS mới vào Jaspas.

Giờ thì tôi về nhà, lại biên tập một hai dự án và nếu còn thì giờ thì “biên tập” Facebook tiếp. May thay, tôi có tính tổ chức khá là khoa học nên có cần quay ngược về một thời điểm nào thì cũng còn biết lúc ấy mình làm gì, nói gì, viết gì.

Xem lại, thấy thế này:

Trước năm 2010, tôi dùng Facebook thưa thớt, có khi cả tháng mới vào một lần và chỉ viết những status ngắn, vô thưởng vô phạt. (2009 có một đợt chặn Facebook của các nhà mạng Việt Nam);

Từ 2010 đến hết 2012, tôi rất chăm viết Facebook, giao lưu bạn bè cũng siêng năng

Từ 2013 đến nay, viết Notes đều đặn và nhiều, nhưng lại ít giao lưu bạn vì quá đông

Từ nay trở đi, giữ con số 500 bạn và tổ chức lại Facebook cẩn thận: lúc nào cần viết Notes, lúc nào đăng ảnh, đăng status đều có kế hoạch.