ngày thường

Những chuyện ngày thường. Ví dụ sáng sớm đưa con trai đến trường trung học nhận lớp. Ví dụ đi bác sĩ khám vì đau cơ không chịu đựng nổi. Ví dụ vừa ăn trưa vừa nghe cậu con ríu rít kể chuyện trường mới. Ngỡ như đời không trôi nữa mà dừng ở 2007.

Buổi trưa ngủ một giấc ngắn và ngầy ngật lắm nhưng vẫn có một phiên họp, đành đi vậy. Thúy Anh đem về từ Canada rất nhiều quà.

Nhắn tin cho nhiều “mối” thuốc lá thuốc tẩu xưa vẫn là chỗ quen. Lâu không liên lạc, chẳng biết họ có còn buôn bán? Nghe nói khu chợ thuốc không tin được, thuốc giả quá nhiều.

Ngày thường, đầu tuần trôi nhanh thôi.