mười năm chẵn

2007 tôi google tìm “gối lông ngỗng Santas”. 2017 tôi đi mua bộ drap giường mới.

2007 tôi vét nhẵn túi mua được 5 bao Pall Mall. 2017 có người chào hàng một cây Pall Mall giá 3 triệu, tôi không mua.

2007 tôi chụp bằng chiếc Pentax 645N. 2017 tôi chụp Leica D-Lux.

2007 tôi đọc Bộ Mật Tông. 2017 tôi đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

2007 tôi tụ họp bạn bè ở Illy Nhà hát. 2017 tôi ngồi một mình ở Jaspas.

2007 tôi dùng Sony Ericsson K700. 2017 tôi dùng iPhone 7 Plus.

2007 tôi hay buồn ngủ lúc năm giờ chiều. 2017 tôi buồn ngủ cả ngày.

2007 tôi hay thèm ngọt. 2017 cũng thế.

2007 tôi thèm mấy viên sô cô la tươi. 2017 thèm mochi.

2007 tôi ngồi mấy ngày tết ở Juice Mạc Thị Bưởi viết nhạc phim Hoa Dã Quỳ. 2017 tôi ngồi viết nhạc Vinacafé.

2007 tôi bốn mươi tuổi và yếu sức. 2017 tôi năm mươi tuổi và khỏe mạnh.