mưa tảng sáng

Cơn mưa làm tôi thức giấc và vui đến mức không thể ngủ lại. Tôi dậy pha trà. Bà cụ nhà tôi cũng đã dậy từ lâu (độ sau 3 giờ một chút), người già không ngủ nhiều.

Thấy mưa trong lòng vui quá, thật đấy. Năm năm trước lúc đang chuẩn bị diễn Lụa cho Vân, Saigon cũng nóng nực như năm nay. Xem lại Memories được nhắc trên Facebook, thấy toàn những câu cảm thán mong mưa và mừng mưa.

Hôm qua tôi nhận tập thơ anh Tô Thùy Yên gửi tặng. Cả chiều qua tôi đọc. Có cả những bài thơ rất xưa, 1956, mà tôi còn mang máng thuộc (“Ôi kỷ niệm Ôi hòn đá mà đứa trẻ vô tâm đã ném xuống dòng sông”).

Hôm nay sẽ làm gì để mừng mưa?