lười

  1. Sao dạo này tôi lười viết kinh khủng. Đọc thì vẫn thích, vẫn đắm say mỗi ngày; nhưng viết? Không phải không có gì để viết mà là làm biếng viết ra, như thể bao nhiêu điều chưa nói thật ra đã nói rồi, đã kể nhiều lần rồi, nay có viết ra thì chỉ lặp lại chuyện cũ mà thôi. Thế là không viết gì cả.
  2. Tôi hạnh phúc khi làm việc với ban nhạc, với những người giỏi hoặc chưa giỏi nhưng có ý thức cầu tiến. Tôi sợ nhất là mở máy tính lên một mình lủi thủi làm nhạc máy. Sự giao tiếp, có khi ta tưởng đã chai đá không còn xúc động, nay mới hiểu là cần thiết. Tối cần thiết.
  3. Dạo này tôi làm việc hiệu quả, vắt sức ra trong một thời gian ngắn rồi nghỉ ngơi.
  4. Có vẻ như tôi đang quan tâm đến videography hơn là photography.
  5. Kẻ lười thì viết ngắn thế này thôi.