kiếp xuân muộn (ca từ)

Trong phim Mộng Phù Hoa (2018).

Luống trông hoài nghe tiếng nhạn kêu
Cánh thư xanh đã mờ
Này hỡi chim nhạn mang đi giùm những lời than
Chốn phòng khuê
Khói hương bay em mờ đôi mắt
Thức đêm trông chờ
Cánh hoa gục lên chiếc đôn thờ
Xiêm áo tan hoang

Này hoa ơi em đã mệt kiếp xuân muộn
Này trăng ơi em đã tàn giấc mơ buồn
Phải hóa ra tro ai mới yên lòng
Và mới thảnh thơi!

Vứt đi vàng mua tiếng cười vui
Vứt đi em cũng đành
Tiền kiếp chưa hề ghi nhớ nghiệp chướng
Mà sao nay trả vay
Vấn mớ khăn ra chào ra nói
Chuốc vui thiên hạ
Sớm mai còn đây xác không hồn
Như khói hương thôi

Tình hoa không tan cũng là kiếp xuân thừa
Tình trăng không mang đến được giấc mơ vừa
Chẳng cứ em đâu
Xuân đã đi vắng bỏ đất người thưa

Tuổi mơ em cháy như chân ruộng đốt rơm
Nhan sắc ôi chao có cho được ta hạnh phúc?