hồi chiều

Hồi chiều tôi ký ba cuốn Những Lời Bình Yên cho Hồng Ngọc, Quang Dũng và anh chị Viết Tân. Lúc đó Saigon thoáng một cơn mưa bay bay và tôi ký xong thì mưa ngừng. Tôi họp với Iris cả buổi chiều, chả là mỗi lần gặp là một lần thêm ý tưởng mới cho mùi hương, cho thiết kế bao bì và PR sản phẩm. Shanti lấy của tôi kha khá năng lượng nhưng trả lại cho tôi đúng shanti, sự bình yên nội tâm. Tôi để tẩu ở nhà, ngồi họp thèm một hơi tẩu quá chừng. Lúc hai anh em đứng dậy về thì mưa đã tạnh nhưng trời còn xám. Vậy là hết một ngày.

Bữa ăn chiều có thể qua loa nhưng phải về nhà hút tẩu. Và đọc sách nữa chứ, Robert Galbraith đâu có dang dở được.

Iris nhắc nhớ lại thời Yahoo 360, sao ai cũng viết nhiều viết khỏe, viết tràng giang đại hải vậy không biết. Đến thời mạng xã hội thì mọi người lười hơn. Cả tôi cũng lười hơn cơ mà.

Tôi lu bu quá chưa đi mua được cái iPad nữa này.