happy new year

Sự điều tiết tiêu cự của mắt có thể sánh với một ống kính zoom tinh tế nhất; ngay cả với mắt lão thị, độ méo ảnh và sức nhìn ở khoảng cách gần cũng biến thiên từng centimetre một: gần-đọc-sách khác gần-xem-điện-thoại, lại khác gần-nhìn-máy-tính. Một người lão thị hai độ nếu chỉ đeo kính đúng hai độ vẫn gặp khó khăn khi làm việc trên máy tính, chỉ có đọc sách (chữ to) được. Vì vậy công nghệ kính thuốc mới chế ra kính PAL (progressive addition lenses) đa tiêu cự và có độ chuyển giữa các tiêu cự vi tế để mắt không hẫng, không lóa, không mờ, không méo ảnh khi thay đổi khoảng cách nhìn. Chiếc kính đa tiêu cự của tôi hồi xưa tưởng đã ghê gớm lắm, giờ đeo vào thấy mờ mịt hơn không đeo. Bởi vì bây giờ độ cận thị của tôi đã bằng 0, độ lão thị 2, cần có một cặp kính khác đáp ứng đúng tật khúc xạ hiện có của mắt.

Mà thôi năm mới ai lại nói chuyện mắt mũi suốt vậy. Tình hình mắt tôi đã hồi phục 80%, giờ chỉ còn dưỡng và yoga duy trì là ổn. Khỏi mổ xẻ gì.

Năm mới tôi có nhiều dự án (kín đặc từ đầu năm), nên sức khỏe là ưu tiên số 1.

Chúc quý bạn hữu một năm tươi đẹp, bình yên.