hàng ngàn cánh chim (ca từ)

Trong thanh xướng kịch Lụa (2013)

Ngàn cánh chim giăng như mây
Cánh chim nào mang nhớ theo?
Biển trắng như khung lụa mới chờ thêu
Tình cứ vương vương không tan
Cả khi tiếng bặt thầm
Lòng cứ mang mang xôn xao
Làm sao trút tình câm?
Này cánh chim ơi
Cho ta viết lên lời thơ vỡ tan
Ngày nhớ đêm thương một khối tình hoang
Tình giấu trong châu thân
Nên nặng như đá và buồn
Này cánh chim ơi
Cho ta nương cánh bay ta theo về người

Trên sóng tình
Đàn chim bay như bão
Trời đỏ tươi như tươm máu
Người ngẩn ngơ quay quắt nhớ và đau
Liều thân có hơn gì
Ngồi yên có hơn gì!
Giết đi tình ta thôi.