đừng nhé (tặng phan đan)

chưa bao giờ những đứa trẻ tìm thấy mảnh áo rách vạt trăng khô thất lạc bìa rừng em đi về cùng tôi trí nhớ lễnh loãng màu sữa ôi chập chùng bước nhỏ vụng về chúng ta đưa nhau quay lại nơi xuất phát niềm hạnh phúc mua rẻ chợ trời trong túi áo tình lấp ló hoa vàng nở trên triền dốc tối đừng bao giờ mở mắt ra đừng nhé đừng nhé.

(22/6/2015)