đoạn text buổi sáng

Tôi tìm được cách hay để lưu và mở các trang text. Nếu dùng Word và lưu đuôi .rtf thì sau đó mở được bằng TextEdit rất tiện. Lưu đuôi .docx thì nặng, chậm; còn đuôi .txt thì dịch mã sai font hết. Có nhiêu đó thôi, chuyện nhỏ, nhưng cũng cần tìm ra cách.

Tôi mở cuốn Bloc Rhodia mới, viết mấy dòng bằng bút chì. Tôi chưa muốn đụng vào cuốn sổ đẹp mới nào. Để dành đã. Giờ tôi viết lai rai trên máy tính và trong tập giấy Rhodia được rồi.

Dậy không sớm lắm (gần 7 giờ) và tối qua tôi làm được nhiều việc: chỉnh lại đuôi .rtf cho các bản text, đọc Le Clézio, viết chút ít thơ trên máy tính. Kể ra thì dậy sao cho ra phố ăn sáng lúc 7 giờ là vừa, dậy sớm quá thấy… bơ vơ. Viết 3 trang mỗi sáng không dễ đâu nhé, tưởng là dòng ý thức của ta vô hạn chứ thật ra nó tiu nghỉu rất chán, gõ độ năm dòng là đã hết biết viết gì. The Coffee House hôm nay tôi gọi cold brew coffee uống cho tươi chút, ăn tiramisu. Mắt nay đã gần được như trước, chỉ còn hơi cay.