đi cho hết một đêm (ca từ)

Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất

—Phạm Công Thiện

Vuốt mặt nhân gian

Lệ rơi hàng hàng

Cho kẻ sầu miên

Cho chúng đảo điên

Đi cho hết một đêm hoang vu trên hành tinh hoang vu

Yêu cho hết một sông tương tư một sông thiên thu

Kìa kẻ không nhà tìm manh áo ấm

Khoác hờ cánh tay che đi dòng hận

Che đời vướng bận đa đoan

Có còn gì không

Tụ quanh lửa hồng

Cung đàn trầm rơi

Tôi cắn rách môi

Đi cho hết một đêm ngây thơ trên hành tinh ngây thơ

Yêu cho chín một vuông quả xanh trên tình tôi mong manh

Vài buổi xa nhà ngủ mê cất tiếng

Đắm mình dưới sông thỏa thuê lòng thiện

Lau đời mấy cuộc đa đoan

Có còn gì không

Quả tim rực hồng

Cung đàn của tôi

Cung tình của tôi

Hay thế là thôi.

(04/2019)