đền nhau (ca từ)

Loài hoa không tên như mắt người thương
Tình yêu không tên như nắng khôn lường
Bài hát đang vui
Em ơi giữ lòng sáng đẹp
Đẹp như trăng mới lên xanh đường yêu
Đường yêu chông chênh em bước cho đều
Rồi sẽ qua hết
Chuyện buồn thương tâm qua hết

Sẽ hôn thật lâu thật lâu
Cháy tan hoài nghi và đau
Sẽ ôm thật êm thật êm
Tấm thân ngọc

Chợt nghe bên hiên ai nhắc thuở xưa
Chuyện không yên vui
Thôi nhớ đâu thừa
Ngoài phố trăng lên
Em ơi gió về rất lạnh
Lạnh nên chim mới theo nhau hồi hương
Lạnh nên bông hoa co rút bên đường
Thì tiếc chi nữa
Một lòng yêu thương sau cuối!

Có khi lòng đang bình yên
Có khi chiều trôi buồn tênh
Có đi vào đêm mà nghe tiếng hy vọng?

Rồi an giấc cuối cơn mơ
Cuối cơn mơ là em
Cuối tôi, luôn là em
Rồi hôn nhé tình im vắng
Cuối đau thương đền nhau
Đôi chút sáng xanh của trăng

Bình yên nhé
cuối cơn mơ
Cuối cơn mơ là em
Cuối tôi luôn là em
Đời trong suốt
Người thưa ngớt
Lấy yêu thương đền nhau cho hết giấc mơ ngày đau.

Loài hoa không tên như mắt người thương…