cửa sổ

chảy trôi

úa tàn

sự vắng lặng của cơn mưa

sự hoang vu của cây

thế giới rút lại bằng bàn tay

những bóng người vụt qua cửa sổ để ngỏ

một lúc nào đó em sẽ nhớ hôm nay.

(2016)