cho ngày mới

Tôi đã download iOS 13 Developer beta về, chút nữa sẽ cài. Vậy là từ giờ trở đi iOS là cho iPhone còn iPadOS cho iPad—iPad sẽ làm được nhiều việc hơn, thậm chí gần như một máy tính mà còn hỗ trợ bút Apple Pencil, không chỉ là chiếc bảng đơn thuần để đọc sách và lướt mạng. Nếu iPad thực sự đa dụng, tôi nghĩ mình sẽ khai thác hết để khỏi lích kích MacBook Pro (già rồi, ăn no vác nặng mệt). Bản 13 hỗ trợ Dark Mode y như trên Mac, thấy đỡ hại mắt hơn và pin dùng cũng lâu hơn.

Hôm nay tôi ngồi viết phác thảo cho buổi gặp gỡ tác giả nhân sinh nhật mình. Cũng làm nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ như hồi 50 thôi mà. Làm ở đâu nhỉ, Ciao như lúc trước hay Jaspas luôn?

Hôm qua có bạn hỏi về cuộc sống của người nổi tiếng, những cái giá mà sự nổi tiếng bắt ta phải trả. Tôi nói vài ý, vừa nói vừa ngậm ngùi. Nổi tiếng không có vui đâu bạn à.

Hôm nay tôi có cuộc họp ngắn, rồi nếu còn rảnh thì đi xem iPad để đổi.