cảm hứng 2

Vì quỹ thời gian có hạn, tôi không làm hết được những thứ muốn làm. Chính vì như thế đó, mà tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người để các bạn làm được nhiều việc hơn tôi, những việc đó đem lại niềm vui và sự bận rộn, như thế sẽ đem lại hạnh phúc. Có người bạn nói với tôi, anh thật hay khi mài đá thô thành ngọc. Tôi nói không phải đâu, không tin bạn cứ hỏi những học trò tôi xem tôi có dạy gì cho họ không. Tôi chỉ truyền cảm hứng thôi, với cảm hứng ấy các bạn tự định ra con đường của mình, công việc của mình, tác phẩm của mình. Tôi không cầm tay chỉ việc và rất ghét lối dạy bài vở từ chương. Có thể nói, tôi chưa từng dạy một điều gì.

Tôi mài được đá thô thành ngọc sao? Đâu có, tôi lười lắm.

Điều có thể nói là quan trọng, đó là tôi đem đến cảm hứng sống cho các bạn. Có được đời sống vui rồi, các bạn là ngọc hay là đá cũng khác gì nhau đâu.

Một ai đó đã nói rằng bận rộn là niềm vui; tôi có khả năng truyền sự bận rộn cho các bạn đó, tránh được ngồi không, tránh được lơ mơ vật vờ, để vui mọi lúc.