bảy rưỡi sáng

Chiều qua tôi ngồi với mẹ, lắng nghe mẹ nói về việc đi chợ thổi cơm mỗi ngày (những ngày không có giúp việc) và soạn ra một thực đơn gia đình xoay vòng mỗi hai tuần lễ.

Năm nay mẹ thượng thọ, nên tôi chắc là sẽ làm một điều gì đó cho mẹ.

Tôi đọc được mấy trang Đảo Của Ngày Hôm Trước của Eco rồi mỏi mắt quá, cất sách đi nằm. Thế rồi thiếp đi đến sáng.

Hôm nay không có giúp việc, nhưng hai bố con cũng có thức ăn để ăn tạm buổi trưa.

Có những ngày nặng lòng như hôm qua. Ngủ một giấc dài tỉnh dậy thì hết cảm giác bất an đó. Tại tôi suy nghĩ lan man quá đây mà.

Giờ không suy nghĩ lan man nữa, phải cố giữ gìn để cặp mắt tốt lên.

Nay cuối tuần, và mai nữa, chắc là đọc trinh thám. Cuốn Eco để dành đấy.

Qua tuần là tôi có sách biếu (cuốn ca từ Những Lời Bình Yên) rồi.