ăn chay

ồ thì ăn chay chứ sao ngày rằm cũng như ngày thường tháng vu lan cũng như mọi tháng ngày ba bữa đạm bạc không màng cao lương mỹ vị đời nhẹ tênh như một chiếc lá trên mặt hồ mùa hè những cơn mưa chiều nhỏ hạt lây rây một câu thơ cũng gây chấn động đôi mắt em như đốm lửa hồng cơm chay tiệm nhỏ đèn vàng ấm cúng đôi cánh tôi ngày một rụng mòn và lòng cũng nhẹ theo.

(4/8/2016)