8.i, sáng

8.i, Sáng.

Chủ nhật.

Bản thảo cuốn 50 của tôi đạt số chữ bốn mươi nghìn. Tôi đặt ra định mức ấy khi mới viết được hai mươi nghìn, vậy là tôi hoàn tất bản thảo sau hai tuần viết liên tục. Mai tôi nộp Nhà xuất bản.

Tôi chờ mãi vẫn chưa thấy chiếc Leica Q để chụp cho tập sách Quốc Bảo ở Saigon. Tháng Giêng đã bị ăn lẹm mất một tuần rồi.

Giờ cách tổ chức công việc của tôi có thay đổi lớn: hạn định nào phải xong, đúng hạn rồi không băn khoăn nữa, không để trong đầu nữa, bắt tay ngay vào việc kế tiếp.

Tháng Năm, khi cuốn 50 in xong cũng là lúc tôi hoàn thành bản thảo Quốc Bảo ở Saigon.

Đọc cũng thế, tôi đề ra hạn kỳ cho việc đọc: tuần này bao nhiêu cuốn, tuần sau tác giả nào. Mọi thứ đều chặt chẽ và nếu không có biến động gì lớn thì không làm sai kế hoạch.

Tôi đón năm 2017 tươi tốt, nhiều cảm hứng.