26 tháng 6

Lâu nay không viết gì và cũng chẳng muốn viết gì. Bù lại, tôi ngồi không và ngẫm ngợi. Có những ngày không làm gì cả—thực sự không làm gì dù rất nhiều việc trước mặt, chỉ để đầu óc rỗng không. Tôi ăn uống, ngủ (không tốt lắm), yoga và thiền đôi bận. Nói chung là không hề siêng năng.

Nhưng ý tưởng vẫn dễ dàng nảy ra sau những giờ khắc để đầu óc rỗng như vậy. Nghĩ xong, chỉ việc bắt tay vào làm, làm tối mặt. Khi ấy không có thì giờ lật qua lật lại nữa đâu.

Bạn tôi gửi tặng Leica mới. Còn bốn ngày nữa mới sinh nhật. Tôi đang không được khỏe, người sốt sốt hầm hầm nặng nề. Ở nhà nhiều hơn ra phố.

Hôm qua nói với J. ý tưởng album Khi Tôi Năm Hai. Nàng cho ý kiến đó nên là một live album, chơi giản dị thôi. Tôi sẽ triển khai ý này thành một dự án nho nhỏ.

Còn bao nhiêu thì giờ rảnh thì tập trung cho dự án Leica Hát. Mọi thứ cứ trôi chầm chậm vậy thôi, để qua sinh nhật tôi mới tăng tốc.

Coi vậy mà hết nửa năm rồi đó. Nhanh không?