20.iv

Tôi có nhiều trà ngon, phần được biếu phần mua đúng nguồn tốt.

Tối qua tôi pha Long Tỉnh và sáng nay thì Đại Vũ Lĩnh. Tôi cứ đinh ninh mình biết cách pha trà, thế rồi phải tập lại đúng từ đầu—tôi không ngại học nhập môn. Chỗ sai của tôi là ngâm trà lâu quá thời hạn quy định, ví dụ nước đầu 20 giây, nước hai 30 giây, các nước sau dài hơn 10 giây thôi. Phải chắt hết từng nước ra chén tống, không để lá trà bị ngâm lõng bõng nước lâu. Đó là tôi học mẹ tôi, hình như cụ lại học ai đó mà kiên định nói rằng ngâm trà là có chất độc sinh ra không lợi sức khỏe.

Hôm qua những món hàng đặt trực tuyến (trà, sách, quần áo) đã tới tay, tôi chỉ còn chờ chiếc ấm tử sa gửi vào.

Chiều qua tôi đã cắt tóc gọn gàng. Vì tối uống nhiều trà quá, sợ khó ngủ, tôi uống nửa viên Olanzapine.